Tác hại của việc thiếu răng 01

  • Ảnh hưởng đến giao tiếp: răng bị mất sẽ làm cho chúng ta cảm thấy không còn tự tin về tính thẩm mỹ trong giao tiếp cuộc sống hằng ngày. Ngoài ra còn có thể bị phát âm thay đổi, nói ngọng...có khi đau, ê buốt.

Chia sẻ :
facebook Chat Messenger